Đội ngũ chuyên gia của khoa

Lê Hồng Nhân

Phó Giám đốc Trung tâm PT Thần kinh, Trưởng khoa PT Thần kinh II

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của Dị dạng động tĩnh mạch não. Đánh giá kết quả phẫu thuật của...

Đoàn Quang Dũng

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vòm sọ.