Đội ngũ chuyên gia của khoa

Lê Hồng Nhân

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh...

Nguyễn Duy Tuyển

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh - Sọ...

Ngô Mạnh Hùng

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Thần kinh   Quá...

Vũ Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh   Quá trình đào...

Đoàn Quang Dũng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh    Quá trình...

Nguyễn Đức Anh

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Trần Sơn Tùng

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh   Quá trình...

Lê Văn Bằng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa    Quá trình đào...

Phạm Duy

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội.   Chuyên...