Đội ngũ chuyên gia của khoa

Phạm Hải Bằng

Trưởng khoa Khám bệnh; Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Đỗ Trung Dũng

Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Phó Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện...

Hoàng Giang

Phó trưởng Khoa Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 2011: nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại BVVĐ. 2015: Tạp chí y học thực...

Cao Thị Khánh Nguyệt

Bác sĩ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Kiểm soát Nhiễm khuẩn   Quá trình...