Tháng 6/2021: Hơn 900 triệu đồng giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện HN Việt Đức

05/07/2021 16:14

Với thông điệp “SẺ CHIA YÊU THƯƠNG – ẤM LÒNG NGƯỜI BỆNH”, Tháng 06/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 949,797,780đ (Chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi đồng./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 851,247,780đ (Tám trăm năm mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi đồng ./.)

 

Hỗ trợ phát 1110 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 92,950,000đ (Chín mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 620 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 5,600,000đ (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged in: Tags: