TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Đội ngũ chuyên gia

Đỗ Tất Thành

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn; Trưởng khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Khoa Dinh...

Lê Nhật Huy

Phó Giám đốc Trung tâm PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng – Tầng sinh môn,...

Phạm Thị Thanh Huyền

Phó Giám đốc Trung tâm PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng – Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu...

Phạm Phúc Khánh

Bác sĩ Trung tâm PT Đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Trung tâm PT Đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu...

Nguyễn Đắc Thao

Bác sĩ TT PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh...

Nguyễn Xuân Hùng

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng khoa...

Nguyễn Ngọc Thực

Điều dưỡng trưởng TT PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Công trình Nghiên cứu khoa học: Năm 2013 - 2014: Phân loại cấp cứu Năm 2007 - 2014: Đánh giá hiệu quả truyền thông phòng chống...