TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Giới thiệu

  • Giới thiệu Trung tâm

    2020-05-25 10:44:12

    1. Tên trung tâm: Phẫu thuật đại trực tràng – tầng sinh môn (Department of colorectal and perineal surgery)   2. Liên hệ           Địa chỉ: Tầng 2 nhà C2 và Tầng 7 nhà D. Số 16,Phủ Doãn,Hà...