Bác sĩ Chuyên gia, TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

ThS

Nguyễn Ngọc Thực

Điều dưỡng trưởng TT PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Công trình Nghiên cứu khoa học:

Năm 2013 - 2014: Phân loại cấp cứu

Năm 2007 - 2014: Đánh giá hiệu quả truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trong Bệnh viện.

Năm 2014 - 2015: Phương pháp liền sẹo tự nhiên.

Năm 2015 - 2016: Thủ nghiệm lâm sàng Aminosuar.

Năm 2018: Chất lượng cuộc sống của người bệnh mang lỗ mở thông.

Năm 2019: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật rò hậu môn.

Năm 2019: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau mổ trĩ.