Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Quang

Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Bộ môn Ngoại Tiết niệu - Nam học và Y học Giới tính...

Trịnh Hoàng Giang

Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ủy viên Ban chấp hành Hội Y học giới tính Việt Nam...

Nguyễn Hữu Thảo

Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm 2013:...

Lưu Quang Long

Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm 2018:...

Bùi Văn Quang

Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu - Nam Học.   Quá trình đào...

Cao Đắc Tuấn

Bác sĩ Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại tiết niệu-Nam học và y học giới...

Nguyễn Duy Khánh

Bác sĩ Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa - Chuyên khoa Nam học.   Quá...