Bác sĩ Chuyên gia, TT Nam học

ThS.Bs

Lưu Quang Long

Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2018: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Chuyên ngành Ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Đại học Y Hà Nội. 

 

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại Tiết niệu

Nam học và Y học giới tính