Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 14:00:51

    1.Tên khoa:Trung tâm Nam học (Center For Andrology and Sexual Medicine)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 4 - tòa nhà B1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.                  Phòng khám...