Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Thế Cường

Trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Thận học, Ghép thận, Nội khoa, Hồi sức cấp...

Nguyễn Thị Thủy

Phó trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội Thận - Tiết niệu.   Quá trình đào...

Hà Phan Hải An

Cố vấn

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội.    Chuyên...

Hoàng Thị Điểm

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:   Nội khoa Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt...

Man Thị Thu Hương

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội - Thận tiết niệu.   Quá trình đào...

Nguyễn Thu Trang

Bác sĩ khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa   Quá trình đào tạo: Năm...

Phạm Quang Đức

Bác sĩ khoa thận lọc máu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội khoa Quá trình đào tạo: Năm 2018: Tốt...