Đội ngũ chuyên gia

Đỗ Thị Mai Dung

Trưởng khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: Năm 1995: Tốt...

Phạm Thảo Diệp

Phó Trưởng Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: Năm 2001: Tốt...

Đặng Thị Hòa

Bác sĩ Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: Năm 2010: Tốt...

Phạm Phương Anh

Bác sĩ Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Sinh hóa   Quá trình đào tạo: 2015: Tốt nghiệp...