Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Sinh hóa

BS.

Phạm Phương Anh

Bác sĩ Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Sinh hóa

 

Quá trình đào tạo:

2015: Tốt nghiệp Học viện Quân Y.

2015: Định hướng chuyên ngành Hóa Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Hóa sinh - Miễn dịch