Đội ngũ chuyên gia

Lê Mạnh Sơn

Trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ : Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Trương Xuân Quang

Phó Trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên bộ môn Phẫu thuật thực nghiệm...

Ngô Bá Toàn

Phó trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Thành Luân

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình...

Nguyễn Văn Phan

Bác sĩ Khoa PT Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá...

Phạm Vũ Anh Quang

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Đoàn Lê Vinh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Đặng Trung Kiên

Bác sĩ Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá...