Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Bác sĩ

Phạm Vũ Anh Quang

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Chấn thương chỉnh hình

Quá trình đào tạo:

Năm 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2021: Bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật kết hợp xương xấm lấn tối thiểu

Phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít xâm lấn tối thiểu (MIPO)