Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

CNDD.

Phạm Thu Giang

Điều dưỡng trưởng Khoa PTCT Chung