Tổng hợp tài trợ từ thiện tháng 3 năm 2020 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

02/04/2020 14:51

Tháng 03/2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 1.072.664.000đ (Một tỷ không trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi tư nghìn đồng) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 706.650.000đ (Bảy trăm linh sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

 

Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện đã huy động và tiếp nhận quà tặng từ các đơn vị và các nhà hảo tâm với tổng giá trị: 334.880.000đ (Ba trăm ba mươi tư triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

 

Hỗ trợ phát 2.850 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 31.134.000đ (Ba mươi mốt triệu một trăm ba mươi tư nghìn đồng).

 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng cẩm ơn các đơn vị và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ của các đơn vị và các nhà hảo tâm. Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246A nhà C3

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản USD: 12210370016823

 

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

Tagged in: Tags: