Hơn 1,5 tỷ đồng được trao tặng cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tháng 04/2024

09/05/2024 07:00

 

Tháng 04/2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm cùng một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 1,578,975,325 đồng.

(Một tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng./.)

 

 Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 1,493,627,518 đồng.

 

(Một tỷ bốn trăm chín mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm mười tám đồng./.)

 

Hỗ trợ chuyến xe miễn phí với trị giá: 42,802,000 đồng.

 

(Bốn mươi hai triệu tám trăm lẻ hai nghìn đồng./.)       

 

Hỗ trợ các suất ăn từ thiện cho người bệnh với giá trị: 42,545,807 đồng.

 

(Bốn mươi hai triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm lẻ bảy đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

 

Điện thoại: 024.32668625 hoặc 024.38253531, liên hệ số máy lẻ 5585

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản VNĐ: 1222.100.700

 

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: [Tên nhà hảo tâm] ủng hộ bệnh nhân MS (mã số)

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: