Thông báo: Kế hoạch khóa đào tạo Điện quang can thiệp – K6 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

25/02/2021 17:42

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học viên sau khi tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo kế hoạch khóa đào tạo điện quang can thiệp – K6, nội dung cụ thể như sau: 

 

 

Phòng Công tác xã hội 

Tagged in: Tags: