Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 14:00:51

    1. Tên khoa: Trung tâm Nam học ( Center For Male Sexual Medicine )   2. Liên hệ: Địa chỉ: Tầng 4 - tòa nhà B1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phòng khám: 237 nhà C2 khu khám bệnh.   Hotline:...