Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Trọng Sơn

Trưởng phòng Công tác xã hội; Bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Đình Hòa

Phó Trưởng phòng Công tác xã hội; Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt...