Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Công tác xã hội, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

TS. Bs.

Nguyễn Trọng Sơn

Trưởng phòng Công tác xã hội; Bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1998: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2007: Bảo vệ luận văn Thạc sĩ trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Học viện Quân Y.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh.