Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Công tác xã hội

Ths.

Đinh Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.