Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    2016-08-05 13:50:40

    1. Tên phòng: Phòng Công tác xã hội (Social work department)   2. Liên hệ:           Địa chỉ: Tầng 2 - toà nhà C3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.           Điện thoại: (024)32.668.625 (số máy lẻ...