Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Thế Cường

Trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Thận học, Ghép thận, Nội khoa, Hồi sức cấp...

Nguyễn Mạnh Tưởng

Phó trưởng Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu/ Nội chung   Quá trình...

Hà Phan Hải An

Cố vấn

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội.    Chuyên...

Hoàng Thị Điểm

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa.   Quá trình đào tạo: Năm...

Man Thị Thu Hương

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội - Thận tiết niệu.   Quá trình đào...

Nguyễn Thu Trang

Bác sĩ khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa   Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Xuân Nam

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Hồi sức cấp cứu   Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội Thận - Tiết niệu.   Quá trình đào...