Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng Gây mê Hồi sức – K6”

28/02/2019 07:22

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng Gây mê Hồi sức; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng Gây mê Hồi sức – K6”.

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: