“Thay lời muốn nói”, người nhà người bệnh viết thư cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện HN Việt Đức

23/07/2023 07:44

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thư cảm ơn Khoa Phẫu thuật cấp cứu Tiêu hóa bệnh viện Việt Đức

Tôi là Nguyễn Văn Định, là người nhà của bệnh nhân Tiến điều trị polyp đại tràng, buồng bệnh 404 số giường 26 từ ngày 26/6/2023, ra viện ngày 04/7/2023.

 

Tôi cảm thấy sự tận tâm của cán bộ y bác sĩ ân cần, chu đáo, đúng như lời Bác Hồ khuyên dạy “lương y như từ mẫu”.

Tôi viết vài dòng này để cảm ơn toàn thể cán bộ y bác sĩ bệng viện Việt Đức nói chung và y bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu Tiêu hóa nói riêng.

Hà Nội, ngày 04/7/2023

 

Nguyễn Văn Định

Tagged in: Tags: