Thông báo: Bệnh nhân đã khám chữa bệnh tại bệnh viện nhưng chưa làm thủ tục quyết toán chi phí khám chữa bệnh

02/06/2023 08:10

Trong quá trình rà soát, kiểm tra chi phí của người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện HN Việt Đức từ ngày 22 tháng 04 năm 2023 đến 17 tháng 05 năm 2023, phòng tài chính kế toán thấy còn một số trường hợp chưa quyết toán chi phí khám chữa bệnh. Vì vậy, phòng tài chính kế toán kính mời người bệnh (theo danh sách đính kèm TẠI ĐÂY) đến Bệnh viện để thực hiện quyết toán chi phí khám chữa bệnh hoặc gửi thông tin số điện thoại/ tài khoản cá nhân và một số giấy tờ chứng minh mình là người bệnh để Bệnh viện có cơ sở chuyển trả tiền viện phí còn thừa (trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh nhỏ hơn số tiền nộp tạm ứng.

 

Các giấy tờ cần thiết để nhận lại tiền thừa;

+ “Phiếu thu” tạm ứng viện phí,

+ Phiếu tiếp nhận/giấy ra viện của người bệnh

+ Số điện thoại (đối với trường hợp gửi hồ sơ),

+ Số tài khoản cá nhân, ngân hàng thụ hưởng (đối với trường hợp gửi hồ sơ).

Hồ sơ gửi về: Nguyễn Hải Linh hoặc Ninh Thị Yến, Phòng tài chính kế toán, Bệnh viện HN Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

(Ghi chú: Trường hợp không lên Bệnh viện nhận tiền trực tiếp đề nghị gửi Hồ sơ theo đường thư đảm bảo)

 

Sau thời gian thông báo 60 ngày, người bệnh không đến thanh toán hoặc không gửi thông tin phản hồi, phòng tài chính kế toán sẽ tự quyết toán chi phí khám chữa bệnh và không trả lại người bệnh số tiền đồng thời tăng số tiền thừa vào Quỹ Phát triển hoạt động của Bệnh viện.

 

Kính đề nghị người bệnh hợp tác thực hiện.

 

Mọi vướng mắc xin liên hệ:

 

Nguyễn Hải Linh/ Ninh Ngọc Yến  đt 02438253531 số máy lẻ 444

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: