Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ

08/12/2022 07:19

Tháng 11/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là 568.670.120đ (Năm trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn một trăm hai mươi đồng ./.)  Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 357.490.120đ (Ba trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn một trăm hai mươi đồng ./.).

 

Hỗ trợ phát 202 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 9.800.000đ (Chín triệu tám trăm nghìn đồng./.).

 

Hỗ trợ phát 18.660 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 201.380.000đ (Hai trăm linh một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng./.).

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: