Đội ngũ chuyên gia

Vi Quỳnh Hoa

Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Trưởng bộ môn Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng bộ môn Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Trường Cao đẳng Y...

Quách Chính Nghĩa

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình...

Lưu Thị Tố Uyên

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình đào...

Nguyễn Vân Trang

Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình đào...

Phạm Thị Hồng Trang

Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình...