Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-02 13:10:56

    1. Tên Trung tâm: Trung tâm Truyền máu (Blood transfusion center)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.                  Điện thoại:...