Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

BS

Phạm Thị Hồng Trang

Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chức vụ:

Bác sĩ Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Huyết học - Truyền máu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội

 

Thế mạnh chuyên môn:

Bác sĩ xét nghiệm