Giới thiệu

  • Giới thiệu Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa

    2016-09-14 09:11:28

    1. Tên khoa: Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Center of Anesthesia & Surgical Intensive Care)    2. Liên hệ:                Địa chỉ: Tầng 11, nhà D - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức            ...