Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 09:34:42

    1.Tên khoa: Nhà thuốc   2. Liên hệ:           Địa chỉ : số 153 nhà C5           Điện thoại : (024)38.253.535 máy lẻ 5292   3.Lịch sử phát triển:           Từ năm 1987 - 1994: Nhà thuốc Bệnh...