Đội ngũ chuyên gia

Trần Thị Hằng

Giám đốc Ngân hàng mô; Trưởng Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:  Trưởng Khoa Xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giám đốc Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bí...

Trần Thị Ngọc Anh

Phó Trưởng khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Hóa sinh y học   Quá trình đào...

Nguyễn Thu Hạnh

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bác sĩ Ngân hàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trịnh Thị Thu Hiền

Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học

Chức vụ: Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Huyết học - Truyền máu.   Quá trình...

Dương Công Nguyên

Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học, Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Mô - Phôi   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội  Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội...