Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 10:05:41

      1.Tên khoa:  Khoa Xét Nghiệm Huyết Học (Department of Hematology Laboratory).   2. Liên hệ:                 Địa chỉ: Thêm bộ phận Đơn vị xét nghiệm Theo yêu cầu – số 8 Phủ Doãn              ...