Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-03 16:34:11

      1.Tên khoa: Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ (Department of Maxillofacial, Plastic and Aesthetic Surgery)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 3 và tầng 5 - tòa nhà D -...