Đội ngũ chuyên gia

Dương Trọng Hiền

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi; Trưởng Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi. Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó...

Bùi Thanh Phúc

Phó trưởng khoa PT Cấp cứu tiêu hóa; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu...

Nguyễn Đức Tiến

Cố vấn

Chức vụ: Tổng thư kí Hội ngoại khoa Việt Nam. Tổng thư kí Hội phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam. Nguyên Phó Giám đốc Trung...

Nguyễn Trung Nghĩa

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sỹ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật tiêu hóa.   Quá...

Phạm Việt Dương

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa   Quá trình...

Nguyễn Văn Thắng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa   Quá trình đào...

Hoàng Phúc Thanh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa   Quá trình đào...

Nguyễn Thiện Thế

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào...

Đoàn Anh Tú

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào...

Trịnh Văn Tuấn

Bác sĩ khoa PT cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp - Bộ môn Ngoại, Trường Đại học...

Cao Tuấn Đạt

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào...