Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa

CNĐD.

Trần Thu Ngân

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa