Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực

Đội ngũ chuyên gia

Phùng Duy Hồng Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực -...

Phạm Hữu Lư

Phó Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Nguyễn Việt Anh

Bác sỹ khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên...

Hoàng Trọng Hải

Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại Tim mạch Quá trình đào tạo:...

Lê Hồng Quân

Bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch lồng ngực, Trung tâm tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại...

Dương Ngọc Thắng

Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tim mạch lồng...

Nguyễn Văn Đàn

Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực,  Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Phẫu thuật tim mạch – lồng...

Nguyễn Xuân Vinh

Điều dưỡng trưởng TT PT Tim mạch và Lồng ngực; Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia đã công bố: TT Tên đề tài nghiên cứu/...

Nguyễn Minh Trí

Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Ngoại Tim mạch – Lồng ngực Quá trình...