Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Trịnh Anh Tuấn

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.   Quá trình đào...

Lại Thanh Tùng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - gan mật Quá trình đào tạo: Năm 2016:...

Đinh Trọng Tuyên

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống Quá trình đào tạo:...

Nguyễn Đạo Uyên

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu    Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú.   Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu...

Trần Ngọc Vân

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Răng hàm mặt   Quá...

Lê Quốc Việt

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Đoàn Lê Vinh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Chu Văn Vinh

Bác sĩ Khoa Nội - Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Nội thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Thái Thanh Xuân

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ung thư Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp trường...

Trần Đạt

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa - Phẫu thuật Thần...

Cao Tuấn Đạt

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào...

Phạm Ngọc Đình

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Viên Đình Hải

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa     Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Đức Đông

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Thần kinh Quá trình đào tạo: Năm...

Vương Quốc Đức

Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.   Quá trình đào tạo: Năm 2016:...

Hoàng Hữu Đức

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống Quá trình đào tạo:...

Vũ Quang Hiếu

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh   Quá trình đào...

Vũ Văn Hà

Bác sĩ Khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.   Quá trình...