Bệnh viện Việt Đức mời thực hiện thẩm tra dự toán lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

16/08/2023 09:04

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu thực hiện thẩm tra dự toán lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thuộc lĩnh vực y tế. Để có thêm thông tin tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tư vấn đầu tư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm quan tâm gửi thư quan tâm tham dự với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: