Bệnh viện Việt Đức mời chào giá dây khoan sọ não dùng phù hợp với hệ thống khoan Medtronic

20/05/2022 08:33

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm 06 dây khoan sọ não dùng phù hợp với hệ thống khoan Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá dây khoan sọ não, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vào Bệnh viện.

Tagged in: Tags: