Bệnh viện Việt Đức chào giá cung cấp vật tư linh kiện kèm dịch vụ sửa chữa điều hòa nhiệt độ

30/11/2022 10:39

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm vật tư linh kiện kèm dịch vụ sửa chữa điều hòa nhiệt độ cho năm 2023, Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện, Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

1. Đăng ký kinh doanh của đơn vị, giấy giới thiệu, điện thoại, email, địa chỉ liên hệ của đại diện đơn vị chào giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc,

2. Chi tiết vật tư, linh kiện kèm dịch vụ sửa chữa theo phụ lục đính kèm

3. Hợp đồng, hóa đơn mua bán, cung cấp vật tư, linh kiện, phụ kiện, dịch vụ tương tự (nếu có)

4. Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư, linh kiện, phụ kiện và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Các đơn vị xem thông tin chi tiết Tại đây

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: