Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp bánh xe Ø200 và Ø100 dùng trong bệnh viện

14/06/2024 19:44

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp bánh xe Ø200 và Ø100 dùng trong bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: