Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá hàng hóa mua sắm đồ vải cho khu mổ

03/06/2023 08:57

Hiện nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mua sắm đồ vải cho khu mổ phục vụ công tác chuyên môn, để có cơ sở tham khảo giá các dịch vụ trên thị trường, kính mời các đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp, báo giá các loại đồ vải (chi tiết danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: