Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá cung cấp dịch vụ cơm trưa phục vụ Hội nghị

14/06/2024 10:40

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cơm trưa phục vụ tổ chức Hội nghị với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: