Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mời chào báo giá linh kiện để sửa chữa kính vi phẫu hãng Carl Zeiss, model: Vario 700

05/12/2023 14:18

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua linh kiện để phục vụ sửa chữa kính vi phẫu hãng Carl Zeiss, model: Vario 700 với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: