Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá Vôi soda dùng trong phẫu thuật năm 2022-2023

09/09/2022 16:29

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm Vôi soda dùng trong phẫu thuật năm 2022-2023. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: