Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Xuân Hùng

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Trưởng Khoa PT Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu...

Phạm Thị Thanh Huyền

Phó Giám đốc Trung tâm PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng – Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu...

Lê Nhật Huy

Bác sĩ Trung tâm PT Đại trực tràng- Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Tổng thư ký hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam.   Chuyên...

Nguyễn Ngọc Ánh

Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện...

Phạm Phúc Khánh

Bác sĩ Trung tâm PT Đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Trung tâm PT Đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu...

Nguyễn Đắc Thao

Bác sĩ TT PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh...

Nguyễn Ngọc Thực

Điều dưỡng trưởng TT PT Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Công trình Nghiên cứu khoa học: Năm 2013 - 2014: Phân loại cấp cứu Năm 2007 - 2014: Đánh giá hiệu quả truyền thông phòng chống...