Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    2016-08-05 13:50:40

    1. Tên phòng: Phòng Công tác xã hội (Social work department)   2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Tầng 2 - toà nhà C3 – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.                  Điện thoại: (024)32.668.625...